Rólunk

Gyermekkert Személyiségfejlesztő Óvoda Alapítvány 1993. évben alakult. Tevékenységi körében Debrecen egyik legnagyobb múltú alapítványa.
Alapítványunk célja országunk jövő nemzedékének felkészítése az egyén számára is sikeresebb, és az egész nemzet számára hasznos életre olyan
nevelési, oktatási és élethelyzetekben megélt példák segítségével, amelyek elősegítik mind az ország, mind a személyek és azok kisebb – nagyobb
közösségeinek mind gazdaságilag mind emberileg sikeres, boldog és teljes életét. Kezdetekben az Alapítvány elsődleges célja az óvodás gyermekek
magas szintű nevelésén, oktatásán és iskolai felkészítésén keresztül elérni az eredményesebb és teljesebb jövőt, de természetesen a gyermekek
nevelése a szülők és az őket befogadó társadalom egészének segítsége nélkül nem lehetséges, így az alapvető céljaink eléréséhez szükséges volt a
szülőkkel, felnőttekkel kapcsolódo feladatok felé is kiterjeszteni a tevékenységünket. Alapvetően a hagyományos családi értékek és a magyar kulturális értékek és a naprakész tudás a legfontosabbak, valamint a tudás, az „ész” valamint „ügyesség”, „talpraesettség”, stb. tisztelete, ezek megbecsülése és ilyen célok elérésének vágya a legfontosabb alapértéke az Alapítvány tevékenységeinek. Fontos alapértéknek tekintjük, hogy a célok eléréséhez családi, és egyéb kisközösségeket valamint kicsit nagyobb, több családot is összefogó közösségek építésében is segédkezünk. A céljaink eléréséhez legfontosabb eszköznek a Gyermekkert Alapítványi Óvoda fenntartását tekintjük. Vagyis a legfontosabb terület a direkt, közvetlen oktatás-nevelés, a célcsoport mindennapos, azonnali és hatékony elérése. A másik legfontosabb terület a helyi közösségépítés és a közösség közvetlen segítése a helyes életvezetési gyakorlatok és a sikeres élethez szükséges tudás megszerzése, azaz a felnőttkori képesség-, és kompetenciafejlesztés.