A projekt bemutatása

A Gyermekkert Személyiségfejlesztő Óvoda Alapítvány a GINOP-3.3.3-17 azonosító számú, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával” című pályázati felhíváson 19.946.142 Ft támogatást nyert az alábbi projekt megvalósítására. Az Európai Regionális Alap és a Magyar Állam által biztosított támogatás intenzitása 90 %.

A projekt célja: Hajdú-Bihar megyei kistelepüléseken (Bocskaikert, Ebes, Földes, Görbeháza, Mikepércs, Nagyhegyes, Sáránd, Tiszacsege, Újszentmargita, Ároktő) élő hátrányos helyzetűek digitális felzárkóztatása, az online szolgáltatások népszerűsítése. A célcsoport önmotivációjának fejlesztése a digitális felzárkózás, ezáltal pedig életminőségük javítása érdekében. Alapítváynunk tevékenységének a fő célja a nevelés és képességfejlesztés. A gyermekek képességfejlesztésén túl ebbe beletartozik a családok kompetenciafejlesztése is, többek között a csoportos munka és a problémamegoldás, az új informatikai és digitális világ kihívásaira felkészülés.

A projekt 10 hátrányos helyzetű, Hajdú-Bihar megyei településen kerül megvalósításra: Mikepércs, Bocskaikert, Ebes, Újszentmargita, Görbeháza, Nagyhegyes, Sáránd, Tiszacsege, Ároktő, Földes.

A projekt célcsoportja a felsorolt 10 vidéki település hátrányos helyzetű felnőtt lakossága. Valamennyi település lakosságszáma 5000 fő alatti, ahol a szolgáltatások korlátozottan érhetők el, így az internet rendszeres használata még jelentősebb lenne. A projekt szempontjából hátrányos helyzetűnek tekintjük: tartós álláskereső és/vagy közmunkaprogram résztvevő, 45 év feletti, nehéz anyagi helyzetben élő családok, középfokú végzettséggel nem rendelkezők, digitális írástudással nem rendelkezők.

A projekt során összesen 36 db rendezvény kerül megrendezésre, ahol a célcsoportba tartozó kb. 1000 fő fog részt venni, azok köréből, akik digitális írástudásban elmaradást mutatnak, nem rendelkeznek e-mail címmel, illetve online regisztrációkkal. A projektünk fő eleme a motiváción túl számukra közvetlen és tényleges segítséget biztosítani.

A projekt megvalósításának kezdete: 2018.08.01 A projekt tervezett befejezési határideje: 2019.06.26.